מוקד מידע 077-232-4000

תעריפי נסיעות

למידע ולוחות זמנים של חברות האוטובוסים כל קו, אגד, דן, מטרופולין, מטרודן, קווים, ויאוליה-קונקס, סופרבוס, עילית, נתיב אקספרס, גלים, רמה, אפיקים ורכבת ישראל. 
למוקד מידע: 077-2324000

תעריפי נסיעות של אוטובוסים, רכבות ותחבורה ציבורית נוספת נקבעים לפי החלטת ממשלה. אומנם ישנו טווח מחירים מסוים בו חברה יכולה לבחור אך ישנו גבול מסוים שזהו תעריף, אותו אף חברה פרטית או ציבורית אינה יכולה לעבור.

תעריפי נסיעות של אוטובוסים - רכבות

רכבת ישראל בעלת מונופול בהסעת נוסעים, לכן הטיל שר האוצר בכפוף לשר התחבורה חוקים ברורים של תעריפי נסיעות אותן אינה יכולה רכבת ישראל לעבור.

לאוטובוסים ישנה בחינה ברורה של מדדים שונים האומדים את תעריפי הנסיעה לאותו מקום. חלק מאומדנים אלו הם: מהו גודלו של היישוב, מהו האורך והמש ש נסיעה, טווח אמצעי התחבורה הקיימים ומהי רמת השירות של אמצעי תחבורה אלו ועוד.

אומדנים אלו מאפשרים לממשלה לבחון באובייקטיביות את תעריפי הנסיעות ולקבוע רף ברור של תעריפים הגיוניים ונורמאלים עבור כל אדם.

תעריפים של נסיעות לפי מידת זכאות - פנסיונר, סטודנט, אדם עם מוגבלות

בנוסף, קובעת ממשלת ישראל מי זכאי להנחה בנסיעה ציבורית ועד כמה. הממשלה קובעת למה זכאי פנסיונר, סטודנט, אדם עם מוגבלות ועוד. זאת על מנת שלא תהיה אפשרות לחברה לגבות מחירים שאותם אנשים לא יוכלו לעמוד בהם. לכן, מדינת ישראל שומרת ומגנה על זכויות הפרט.

תעריפים של נסיעות נקבעים כל כמה זמן מחדש בשל שינויים בדלק, פתיחת חברות הסעה ציבוריות נוספות ועוד. לאחר שנעשית החלטת ממשלה היא תקפה וחלה על כלל התחבורה הציבורית כולל מוניות שירות, אוטובוסים ורכבות. 

אהבת? פרגן בלייק!